Note: Chào mừng bạn đến với Cntt-k3.com. Hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để có thể tham gia cùng Cntt-k3 nhá !

You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]


 • Emperor

First topic message reminder :

1. Những động từ không thay đổi:

A – A – A: =>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Những động từ này không thay đổi dạng cả ở thể hiện tại, quá khứ và quá khứ phân từ.
Ví dụ:
cost / cost / cost
hurt / hurt / hurt
hit / hit / hit

A – B – B: =>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Những động từ chỉ thay đổi quá khứ và quá khứ phân từ, nhưng dạng của quá khứ và quá khứ phân từ giống nhau.
Ví dụ:
tell / told / told
think / thought / thought
build / built / built

A – B – A: =>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Những động từ này thay đổi dạng hiện tại sang quá khứ nhưng quá khứ phân từ lại giữ nguyên như hiện tại.
Ví dụ:
run / ran / run
come / came / come
dive / dove / dived

A – B – C: =>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Có những động từ chuyển đổi ở cả 3 dạng khác nhau giữa hiện tại, quá khứ và quá khứ phân từ.
Ví dụ:
break / broke / broken
swim / swam / swum
write / wrote / written

2. Một cách khác để nhóm những động từ bằng cách thay đổi dạng hiện tại, đặc biệt là khi thay đổi những nguyên âm. =>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU

Hiện tại: -a-, -ea- (pronunciation /ei/ or /i/)
Quá khứ: -o- (pronunciation /oʊ/)
Quá khứ phân từ: -o_en (pronunciation /oʊ_ɛn/ )

Ví dụ:
break / broke / broken
speak / spoke / spoken
steal / stole / stolen
wake / woke / woken
weave / wove / woven

Hiện tại: -aw, -ow, -y (pronunciation /ɔ/ or /oʊ/ or /ai/)
Quá khứ: -ew (pronunciation /u/)
Phân từ: own, -awn (pronunciation /oʊn/ or /ɔn/)
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
blow / blew / blown
draw / drew / drawn
fly / flew / flown
grow / grew / grown
know / knew / known
throw / threw / thrown

Hiện tại: -i- (pronunciation /ɪ/)
Quá khứ: -a- (pronunciation /æ/)
Phân từ: -u- (pronunciation /ʌ/)
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
begin / began / begun
drink / drank / drunk
ring / rang / rung
shrink / shrank / shrunk
sing / sang / sung
sink / sank / sunk
swim / swam / swum
spring / sprang / sprung
stink / stank / stunk

Hiện tại: -ink, -ing, -uy, -ight (pronunciation /ɪŋk/ or /ɪŋ/ or /ai/ or /ait/)
Quá khứ: -ought (pronunciation /ɔt/)
Phân từ: -ought (pronunciation /ɔt/)
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
bring / brought / brought
buy / bought / bought
fight / fought / fought
think / thought / thought

Hiện tại: -i- (pronunciation /ai/)
Quá khứ: -o- (pronunciation /oʊ/)
Phân từ: -i_en (pronunciation /ɪ_ɛn/)

Ví dụ:
arise / arose / arisen
drive / drove / driven
ride / rode / ridden
rise / rose / risen
smite / smote / smitten
stride / strode / stridden
strive / strove / striven
write / wrote / written

Hiện tại: -ell (pronunciation /ɛl/)
Quá khứ: -old (pronunciation /oʊld/)
Phân từ: -old (pronunciation /oʊld/)
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
sell / sold / sold
tell / told / told

Hiện tại: -i- (pronunciation /ai/)
Quá khứ: -i- (pronunciation /ɪ/)
Phân từ: -i_en (pronunciation /ɪ_ɛn/)

Ví dụ:
bite / bit / bitten
hide / hid / hidden
slide / slid / slidden

Hiện tại: -ind (pronunciation /aind/)
Simple past: -ound (pronunciation /aʊnd/)
Phân từ: -ound (pronunciation /aʊnd/)
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
bind / bound / bound
find / found / found
grind / ground / ground
wind / wound / wound

Hiện tại: -ee-, -ea- (pronunciation /i/)
Quá khứ: -e_t, -ea_t, -ed (pronunciation /ɛ_t/ or /ɛd/)
Phân từ: -e_t, -ea_t, -ed (pronunciation /ɛ_t/ or /ɛd/)
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
bleed / bled / bled
breed / bred / bred
deal / dealt / dealt
dream / dreamt / dreamt
feed / fed / fed
feel / felt / felt
flee / fled / fled
keep / kept / kept
kneel / knelt / knelt
mean / meant / meant
meet / met / met
plead / pled / pled
sleep / slept / slept
speed / sped / sped
sweep / swept / swept
weep / wept / wept

Hiện tại: -ake (pronunciation /eik/)
Quá khứ: -ook (pronunciation /ʊk/)
Phân từ: -aken (pronunciation /eikɛn/)

Ví dụ:
forsake / forsook / forsaken
mistake / mistook / mistaken
shake / shook / shaken
take / took / taken
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Hiện tại: -ea- (pronunciation /i/)
Quá khứ: -e-, -ea- (pronunciation /ɛ/)
Phân từ: -e-, -ea- (pronunciation /ɛ/)

Ví dụ:
lead / led / led
leave / left / left
read / read / read

Hiện tại: -ear (pronunciation /ɛr/)
Quá khứ: -ore (pronunciation /ɔr/)
Phân từ: -orn(e) (pronunciation /ɔrn/)

Ví dụ:
bear / bore / borne
swear / swore / sworn
tear / tore / torn
wear / wore / worn

Hiện tại: -i- (pronunciation /ɪ/)
Quá khứ: -a- (pronunciation /ei/)
Phân từ: -i_en (pronunciation /ɪ_ɛn/)
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
bid / bade / bidden
forbid / forbade / forbidden
forgive / forgave / forgiven
give / gave / given

Hiện tại: -i-, -a- (pronunciation /ɪ/ or /æ/)
Quá khứ: -u- (pronunciation /ʌ/)
Phân từ: -u- (pronunciation /ʌ/)

Ví dụ:
cling / clung / clung
dig / dug / dug
fling / flung / flung
hang / hung / hung
sling / slung / slung
slink / slunk / slunk
spin / spun / spun
stick / stuck / stuck
sting / stung / stung
string / strung / strung
swing / swung / swung
wring / wrung / wrung

Không thay đổi nguyên âm hay chuyển nguyên âm nhưng thay đổi phụ âm.

Hiện tại: -d
Quá khứ: -t
Phân từ: -t
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
bend / bent / bent
build / built / built
lend / lent / lent
make / made / made
send / sent / sent
spend / spent / spent

Những từ dưới đây cũng giống như trên, nhưng chúng không có phụ âm ở dạng gốc hiện tại. Quá khứ và Phân từ sẽ được chuyển đổi như dạng ở trên, nhưng -y ở hiện tại sẽ được đổi thành -i trước khi thêm -d ở cuối từ.

lay / laid / laid
pay / paid / paid
say / said / said


Những từ dưới đây không thay đổi nguyên âm - chúng là những động từ có quy tắc. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng cả hai trường hợp thêm "-t" hoặc thêm "-ed" cho cả Quá khứ và Phân từ (chú ý những từ kết thúc bằng -ll sẽ chỉ còn 1 chữ -l khi thêm -t vào đằng sau).

burn / burned, burnt / burned, burnt
learn / learned, learnt / learned, learnt
dwell / dwelt, dwelled / dwelt, dwelled
smell / smelled, smelt / smelled, smelt
spell / spelled, spelt / spelled, spelt
spill / spilled, spilt / spilled, spilt
spoil / spoiled, spoilt / spoiled, spoilt

Những từ sau là có quy tắc ở Quá khứ và Phân từ, nhưng khi dùng Phân từ làm tính từ hoặc trong những câu bị động, người ta thường hay dùng từ có thêm -n:
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
hew / hewed / hewn, hewed
mow / mowed / mown, mowed
prove / proved / proven, proved
saw / sawed / sawn, sawed
sew / sewed / sewn, sewed
show / showed / shown, showed
shear / sheared / shorn, sheared
sow / sowed / sown, sowed
strew / strewed / strewn, strewed
strike / struck / stricken, struck
tread / trod / trodden, trod

=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU

 • Emperor

đúng là văn khó thiệt >__< • Vicerine

Động từ bất qui tắc dùng nhiều tự khắc nhớ. Cầm lên học thuộc lòng... Mizu chịu thua, ko học nổi đâu.siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn
 • Bá Tước

kể ra cũng nhiều đau đầu • Emperor

bất quy tắc đọc nghe vần, đọc như đọc thơ • Vicerine

cầm quyển sách văn học sướng hơn sáng lóa

 • Hoàng Thân

ghét TA=.=
 • Bá Tước

dài

 • Emperor

Đằng cho có =]]đau đầu
 • Hoàng Thân

sặc Mika=.=
 • Emperor

là sao???? • Hoàng Thân

taz thuộc hết ùi sợ mỗi ngữ pháp • Huân Tước

Tiếng w chả Anh =.=

- Tớ là YURI này! :'> Đổi tên thành BILY BON =]]~
 • Hoàng Thân

????? • Emperor

????? • Hoàng Thân

Mụi hỏi gì thế Yuri • Emperor

nhìn qa Ran cứ tưởng Yuri nói đến chả giò @"@ • Hoàng Thân

Seo lại có dồ ăn thía =.= • Emperor

hem bít @@ chắc ở đây phảng phất mùi thức ăn ... • Hoàng Thân

Có ak z seo hem thấy miko and mika cười đểu  • Vicerine

Mika, Miko off mấy bữa nay.siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn
 • Hoàng Thân

Ờm ko bít cả 2 dg lm gì • Vicerine

Nghe đâu là bị rớt mạng.siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn
 • Hoàng Thân

ak nhớ ùi mất mạng cười đểu  • Emperor

đc hôm máy nhà Ran hok mất mạng thì lại đến lượt Mika Miko =_= • Vicerine

Thay phiên nhau.... @@siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
 • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs