Hell Angel Family
♥️_○◦¦∞Tham gia vào đại gia đình Hell Angel Family nhé bạn!∞¦◦○_♥️
Hell Angel Family

Ranh giới giữa Hiện Thực và Ảo Mộng!


You are not connected. Please login or register

Cách học bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh nhanh nhất

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

GẤU

GẤU
Administrator
Administrator
1. Những động từ không thay đổi:

A – A – A: =>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Những động từ này không thay đổi dạng cả ở thể hiện tại, quá khứ và quá khứ phân từ.
Ví dụ:
cost / cost / cost
hurt / hurt / hurt
hit / hit / hit

A – B – B: =>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Những động từ chỉ thay đổi quá khứ và quá khứ phân từ, nhưng dạng của quá khứ và quá khứ phân từ giống nhau.
Ví dụ:
tell / told / told
think / thought / thought
build / built / built

A – B – A: =>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Những động từ này thay đổi dạng hiện tại sang quá khứ nhưng quá khứ phân từ lại giữ nguyên như hiện tại.
Ví dụ:
run / ran / run
come / came / come
dive / dove / dived

A – B – C: =>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Có những động từ chuyển đổi ở cả 3 dạng khác nhau giữa hiện tại, quá khứ và quá khứ phân từ.
Ví dụ:
break / broke / broken
swim / swam / swum
write / wrote / written

2. Một cách khác để nhóm những động từ bằng cách thay đổi dạng hiện tại, đặc biệt là khi thay đổi những nguyên âm. =>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU

Hiện tại: -a-, -ea- (pronunciation /ei/ or /i/)
Quá khứ: -o- (pronunciation /oʊ/)
Quá khứ phân từ: -o_en (pronunciation /oʊ_ɛn/ )

Ví dụ:
break / broke / broken
speak / spoke / spoken
steal / stole / stolen
wake / woke / woken
weave / wove / woven

Hiện tại: -aw, -ow, -y (pronunciation /ɔ/ or /oʊ/ or /ai/)
Quá khứ: -ew (pronunciation /u/)
Phân từ: own, -awn (pronunciation /oʊn/ or /ɔn/)
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
blow / blew / blown
draw / drew / drawn
fly / flew / flown
grow / grew / grown
know / knew / known
throw / threw / thrown

Hiện tại: -i- (pronunciation /ɪ/)
Quá khứ: -a- (pronunciation /æ/)
Phân từ: -u- (pronunciation /ʌ/)
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
begin / began / begun
drink / drank / drunk
ring / rang / rung
shrink / shrank / shrunk
sing / sang / sung
sink / sank / sunk
swim / swam / swum
spring / sprang / sprung
stink / stank / stunk

Hiện tại: -ink, -ing, -uy, -ight (pronunciation /ɪŋk/ or /ɪŋ/ or /ai/ or /ait/)
Quá khứ: -ought (pronunciation /ɔt/)
Phân từ: -ought (pronunciation /ɔt/)
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
bring / brought / brought
buy / bought / bought
fight / fought / fought
think / thought / thought

Hiện tại: -i- (pronunciation /ai/)
Quá khứ: -o- (pronunciation /oʊ/)
Phân từ: -i_en (pronunciation /ɪ_ɛn/)

Ví dụ:
arise / arose / arisen
drive / drove / driven
ride / rode / ridden
rise / rose / risen
smite / smote / smitten
stride / strode / stridden
strive / strove / striven
write / wrote / written

Hiện tại: -ell (pronunciation /ɛl/)
Quá khứ: -old (pronunciation /oʊld/)
Phân từ: -old (pronunciation /oʊld/)
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
sell / sold / sold
tell / told / told

Hiện tại: -i- (pronunciation /ai/)
Quá khứ: -i- (pronunciation /ɪ/)
Phân từ: -i_en (pronunciation /ɪ_ɛn/)

Ví dụ:
bite / bit / bitten
hide / hid / hidden
slide / slid / slidden

Hiện tại: -ind (pronunciation /aind/)
Simple past: -ound (pronunciation /aʊnd/)
Phân từ: -ound (pronunciation /aʊnd/)
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
bind / bound / bound
find / found / found
grind / ground / ground
wind / wound / wound

Hiện tại: -ee-, -ea- (pronunciation /i/)
Quá khứ: -e_t, -ea_t, -ed (pronunciation /ɛ_t/ or /ɛd/)
Phân từ: -e_t, -ea_t, -ed (pronunciation /ɛ_t/ or /ɛd/)
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
bleed / bled / bled
breed / bred / bred
deal / dealt / dealt
dream / dreamt / dreamt
feed / fed / fed
feel / felt / felt
flee / fled / fled
keep / kept / kept
kneel / knelt / knelt
mean / meant / meant
meet / met / met
plead / pled / pled
sleep / slept / slept
speed / sped / sped
sweep / swept / swept
weep / wept / wept

Hiện tại: -ake (pronunciation /eik/)
Quá khứ: -ook (pronunciation /ʊk/)
Phân từ: -aken (pronunciation /eikɛn/)

Ví dụ:
forsake / forsook / forsaken
mistake / mistook / mistaken
shake / shook / shaken
take / took / taken
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Hiện tại: -ea- (pronunciation /i/)
Quá khứ: -e-, -ea- (pronunciation /ɛ/)
Phân từ: -e-, -ea- (pronunciation /ɛ/)

Ví dụ:
lead / led / led
leave / left / left
read / read / read

Hiện tại: -ear (pronunciation /ɛr/)
Quá khứ: -ore (pronunciation /ɔr/)
Phân từ: -orn(e) (pronunciation /ɔrn/)

Ví dụ:
bear / bore / borne
swear / swore / sworn
tear / tore / torn
wear / wore / worn

Hiện tại: -i- (pronunciation /ɪ/)
Quá khứ: -a- (pronunciation /ei/)
Phân từ: -i_en (pronunciation /ɪ_ɛn/)
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
bid / bade / bidden
forbid / forbade / forbidden
forgive / forgave / forgiven
give / gave / given

Hiện tại: -i-, -a- (pronunciation /ɪ/ or /æ/)
Quá khứ: -u- (pronunciation /ʌ/)
Phân từ: -u- (pronunciation /ʌ/)

Ví dụ:
cling / clung / clung
dig / dug / dug
fling / flung / flung
hang / hung / hung
sling / slung / slung
slink / slunk / slunk
spin / spun / spun
stick / stuck / stuck
sting / stung / stung
string / strung / strung
swing / swung / swung
wring / wrung / wrung

Không thay đổi nguyên âm hay chuyển nguyên âm nhưng thay đổi phụ âm.

Hiện tại: -d
Quá khứ: -t
Phân từ: -t
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Ví dụ:
bend / bent / bent
build / built / built
lend / lent / lent
make / made / made
send / sent / sent
spend / spent / spent

Những từ dưới đây cũng giống như trên, nhưng chúng không có phụ âm ở dạng gốc hiện tại. Quá khứ và Phân từ sẽ được chuyển đổi như dạng ở trên, nhưng -y ở hiện tại sẽ được đổi thành -i trước khi thêm -d ở cuối từ.

lay / laid / laid
pay / paid / paid
say / said / said


Những từ dưới đây không thay đổi nguyên âm - chúng là những động từ có quy tắc. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng cả hai trường hợp thêm "-t" hoặc thêm "-ed" cho cả Quá khứ và Phân từ (chú ý những từ kết thúc bằng -ll sẽ chỉ còn 1 chữ -l khi thêm -t vào đằng sau).

burn / burned, burnt / burned, burnt
learn / learned, learnt / learned, learnt
dwell / dwelt, dwelled / dwelt, dwelled
smell / smelled, smelt / smelled, smelt
spell / spelled, spelt / spelled, spelt
spill / spilled, spilt / spilled, spilt
spoil / spoiled, spoilt / spoiled, spoilt

Những từ sau là có quy tắc ở Quá khứ và Phân từ, nhưng khi dùng Phân từ làm tính từ hoặc trong những câu bị động, người ta thường hay dùng từ có thêm -n:
=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU
hew / hewed / hewn, hewed
mow / mowed / mown, mowed
prove / proved / proven, proved
saw / sawed / sawn, sawed
sew / sewed / sewn, sewed
show / showed / shown, showed
shear / sheared / shorn, sheared
sow / sowed / sown, sowed
strew / strewed / strewn, strewed
strike / struck / stricken, struck
tread / trod / trodden, trod

=>> XEM VIDEO GIỚI THIỆU

Xem lý lịch thành viên

GẤU

GẤU
Administrator
Administrator

Xem lý lịch thành viên

Miko

Miko
Quân Sư
Quân Sư
sao tiếng anh nó rối thế nhỉ ><

Xem lý lịch thành viên

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator

nhưng đọc vui lắm :D

Xem lý lịch thành viên http://hellangel.forum-viet.com

GẤU

GẤU
Administrator
Administrator
=)) tự dưng mika đang nổi hứng học tiếng nhật =)) dù biết nó còn khó hơn anh

Xem lý lịch thành viên

Miko

Miko
Quân Sư
Quân Sư
MikaHT đã viết:=)) tự dưng mika đang nổi hứng học tiếng nhật =)) dù biết nó còn khó hơn anh
Mika hâm =''=

Xem lý lịch thành viên

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
học tiếng nhật khó lắm =.='' Ran học thử nhg nó chả vào đầu tí j` =.=

Xem lý lịch thành viên http://hellangel.forum-viet.com

GẤU

GẤU
Administrator
Administrator
=.= mika mới học được có 20 chữ. toàn nhầm

Xem lý lịch thành viên

Miko

Miko
Quân Sư
Quân Sư
Tiếng Việt đã khó, Tiếng Anh cũng khó lắm rồi mà còn bày đặt tiếng nhật, mất time mệt

Xem lý lịch thành viên

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
tiếng việt vẫn là nhất mệt

Xem lý lịch thành viên http://hellangel.forum-viet.com

GẤU

GẤU
Administrator
Administrator
đau đầu ghét tiếng anh

Xem lý lịch thành viên

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
why đau đầu

Xem lý lịch thành viên http://hellangel.forum-viet.com

Miko

Miko
Quân Sư
Quân Sư
MikaHT đã viết: đau đầu ghét tiếng anh
mi tu

Xem lý lịch thành viên

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
whyyyyy

Xem lý lịch thành viên http://hellangel.forum-viet.com

Miko

Miko
Quân Sư
Quân Sư
cứ rối rối á đau đầu

Xem lý lịch thành viên

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
nhg hay mà đau đầu

Xem lý lịch thành viên http://hellangel.forum-viet.com

Miko

Miko
Quân Sư
Quân Sư
lười học t.a wa

Xem lý lịch thành viên

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
nhưng nó hay mà đau đầu mỗi ngày dành 5' viết các từ t.a dần dần thấy nó hay đấy

Xem lý lịch thành viên http://hellangel.forum-viet.com

Miko

Miko
Quân Sư
Quân Sư
ồ ==

Xem lý lịch thành viên

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
hok rối đâu >.< ! t.a nghe hay hơn

Xem lý lịch thành viên http://hellangel.forum-viet.com

Miko

Miko
Quân Sư
Quân Sư
>.<

Xem lý lịch thành viên

GẤU

GẤU
Administrator
Administrator
hô nhô. đi xem bò có mai bớt đây. nghe nhạc

Xem lý lịch thành viên

Miko

Miko
Quân Sư
Quân Sư
là sao con heo

Xem lý lịch thành viên

Oggy

Oggy
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
học cũng phải có chiêu đấy!

Xem lý lịch thành viên

Tiểu Bối

Tiểu Bối
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Học T,A dễ mà :'< văn mới khó

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

    Permissions in this forum:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết